Ekonomska šola Ptuj - šola s tradicijo, z ustvarjalnostjo in ambicijami.

Izobraževalci se zavedamo, da imamo pri izobraževanju opravka z dolgoročnimi procesi in da bomo dosegli želeno sinergijo predvsem s kakovostjo in učinkovitim mednarodnim sodelovanjem. Prav tako pa je izredno pomembno regionalno sodelovanje, saj vključuje prožnost dvostranskega in vizije večstranskega sodelovanja. Danes je poudarek na prenosu znanja, kar pomeni, da mora država priznati vlogo višjega šolstva pri gospodarski in družbeni obnovi ter razvoju. Krepitev povezav z gospodarstvom in skupnostjo gre zdaj skupaj z učenjem, potrebno je zagotavljati usposobljeno delovno silo in ustvarjati novo znanje. Od nas in naših sposobnosti je odvisno, kaj bo prevladalo.

Vabilo na informativni dan

kolaž za info dan 2016

Programi

Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Aranžerski tehnik
Aranžerski tehnik
Trgovec
Trgovec
Ekonomski tehnik - PTI
Ekonomski tehnik - PTI
vpisi_se_na_ekonomsko